Jente haar gezondheidsverklaringen.

HD -A

Botafwijking: 0

Norbergwaarde: 40

ED – vrij

Arthrose: vrij

OCD: vrij

LPC: vrij

Inc: vrij

DM-exon 2: N/N vrij

LSMD: N/N vrij

Cystinuria N/N

Trombozytopathie: N/N

Oogonderzoek: (voorlopig) vrij. dd 27-08-2020

4 maand
4 maand
Jente met haar moeder Bamse
Jente met haar moeder Bamse
gewoon gek....
gewoon gek....