Jente is 3 juni 2021 moeder geworden van Thoran. Helaas heeft Thoran geen broertjes en zusjes. 

We hopen in de nazomer van 2022 weer een nestje met Jente te hebben.

 

Maart 2023. We hebben onze Jente laten stereriliseren, we fokken dus niet meer met haar.

 

Jente haar gezondheidsverklaringen.

HD -A

Botafwijking: 0

Norbergwaarde: 40

ED – vrij

Arthrose: vrij

OCD: vrij

LPC: vrij

Inc: vrij

DM-exon 2: N/N vrij

LSMD: N/N vrij

Cystinuria N/N

Trombozytopathie: N/N

Oogonderzoek: (voorlopig) vrij. dd 27-08-2020

4 maand
4 maand
Jente met haar moeder Bamse
Jente met haar moeder Bamse
gewoon gek....
gewoon gek....